Πασαλιμάνι

Τελευταίος, αλλά ίσως αρκετά σημαντικός είναι ένας περίπατος κατά μήκος του Πασαλιμανιού με την ωραία μαρίνα των yachts και του όρμου της μαρίνας Ζέας στην Φρεάτυδα.

Πασαλιμάνι

Τελευταίος, αλλά ίσως αρκετά σημαντικός είναι ένας περίπατος κατά μήκος του Πασαλιμανιού με την ωραία μαρίνα των yachts και...

GALLERY